Verder kunt u in Het Beverbeekhuis terecht voor vergaderingen, bijeenkomsten en etentjes met uw lokale vereniging, al dan niet gecombineerd met een bedrijfsbezoek aan de afdeling kaarsen, kurk en recyclage van ons sociaal economiebedrijf De Vlaspit.


Bijlage(s)


Vergaderzaal aanvraag

*
*
*
*
*
*
*
*
*
(dd-mm-jjjj)
*
* Verplichte velden

Contact

Het Beverbeekhuis
Tulpenstraat 2A
3290 Diest
tel. 013 78 46 34
info@devlaspit.be
De Vlaspit is een sociaal tewerkstellingsinitiatief in Scherpenheuvel dat zich richt op mensen die moeilijk geïntegreerd geraken op de gewone arbeidsmarkt. De Vlaspit is een dynamische vzw die steeds in evolutie is. In de organisatie streven we naar een evenwicht tussen de sociale en de bedrijfseconomische context.

In de vzw Opleiding en werkervaring is de voornaamste doelstelling, het tijdelijk tewerkstellen van langdurig werklozen waarbij doorstroming naar de gewone arbeidsmarkt de prioritaire doelstelling is.