Wie zijn we?

 • Het Beverbeekhuis is een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is voor een gezellige babbel of een gezonde maaltijd.
 • Heb je een feestje, organiseer je een activiteit? Dan kan je terecht in onze zalen en restaurant. Als je wilt zorgen we voor de catering.
  Meer weten? Klik hier
 • Je kan gezellig bij ons eten of je kan het eten afhalen.

WAT MAAKT ONS ZO BIJZONDER?

 • Van keuken tot zaal, mensen in sociale tewerkstelling runnen het Beverbeekhuis.
 • Hoeveel je betaalt voor je eten hangt af van je inkomen. Standaard betaal je 9 euro voor een dagmenu. Ben je 65+ dan betaal je 8 euro.
  Mensen met minder inkomen betalen 4 euro en hun kinderen 1 euro. Het ocmw kan je meer vertellen.
 • We doen het niet alleen. Samen met de buurtbewoners, socio-culturele organisaties en welzijnsorganisaties gaan we ervoor.

WIE MAAKT HET MOGELIJK?

 • De parochie zorgde voor de locatie
 • Het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding van de Vlaamse Overheid geeft middelen voor de 1 euro maaltijden voor kwetsbare kinderen
 • Provincie Vlaams Brabant
 • Leader Hageland
 • Stad & OCMW Diest

Contact

Het Beverbeekhuis
Tulpenstraat 2A
3290 Diest
tel. 013 78 46 34
info@devlaspit.be
De Vlaspit is een sociaal tewerkstellingsinitiatief in Scherpenheuvel dat zich richt op mensen die moeilijk geïntegreerd geraken op de gewone arbeidsmarkt. De Vlaspit is een dynamische vzw die steeds in evolutie is. In de organisatie streven we naar een evenwicht tussen de sociale en de bedrijfseconomische context.

In de vzw Opleiding en werkervaring is de voornaamste doelstelling, het tijdelijk tewerkstellen van langdurig werklozen waarbij doorstroming naar de gewone arbeidsmarkt de prioritaire doelstelling is.